Sök
  • mattiassjoberg1

Är det farligt/fel att böja ryggen?

Är det fel/farligt att böja ryggen?

I förra inlägget diskuterade jag hur vida marklyft är ”farligt” eller inte.

I detta inlägget kommer jag diskutera hur vida det är ”fel/farligt” att böja ryggen.

Jag har många gånger hört i min vardag att jag lyfter ”FEL”?

Enligt mig ses det generellt som att göra marklyft med en krokig rygg skulle vara dåligt för ryggen.

Dock finns det inget stöd för det i litteraturen.

Betyder det att vi ska försöka göra marklyft med så böjd rygg vi kan, troligtvis inte, då jag tror att fler känner sig starkare genom att ha lite rakare rygg och försöka ”låsa ihop skulderbladen”.

Med det här menar jag att jag det är inte farligt att böja ryggen, ifall den inte var till för att böjas skulle den troligtvis vari gjord av ett ända långt ben istället för 24 kotor.

Troligtvis är det alltså inte ifall ryggen är böjd eller inte som leder till att någon kan få ont, utan troligtvis har det med att göra hur ofta och hur mycket vi gör något och vilken tolerans vi har. Hjälper vi till när någon ska flytta och vi gör 100 lyft en dag då vi normalt sett inte ens gör 5 stycken lyft, tror jag absolut du kommer få ont i ryggen dagen efter av an träningsvärk/belastningen du utsattes för, oavsett om du lyfter med ”rak” rygg eller inte.

För ska vi ta det ett steg längre är så är ryggen väldigt sällan ”rak” även om vi tror att den är det.. Med den informationen kanske vi ska ta större hänsyn till helheten av det vi gör eller istället för specifik detalj?

Lärde du dig något av det här inlägget?

6 visningar0 kommentarer