top of page

Styrka och Kontext

Startades i Januari 2020 av Mattias Sjöberg i Örebro med ambitionen att hjälpa fler människor till bättre prestation och hälsa kopplat till träning och kost. Detta kombineras med en strävan efter förstå helhetsbilden av vad träning och hälsa innebär och att de går ihop. Träningen kommer påverkas av hur ditt liv ser ut utanför träningen och det är en väldigt viktig del vi tar stor hänsyn till. Namnet Styrka och Kontext är framtaget för att precis få in helhetsbilden av vad vi anser träning och hälsa handlar om. Där ”styrka” står för det vi gör när vi tränar och ”kontext” står för individens övergripande situation utanför träningen. Med detta som grund strävar vi efter att jobba evidensbaserat för att få så bra resultat som möjligt!

photo 2022-05-30, 11 20 34.jpg

Av

image.png

Mattias Sjöberg 

Jag heter Mattias Sjöberg och bor i Örebro.

Jag har själv spelat fotboll i över 10 år innan mitt egna intresse gick över åt att ägna mer tid till fysträning och hälsa. Min tanke om all form av träning handlar om att se till helheten av en persons övergripande situation (personens kontext). Det betyder alltså att ta hänsyn till både träningen och hur livet ser ut utanför träningen. Med den forskning som framkommer det allt mer hur viktig helheten är för att få bra respons i en persons träning. Hur din träning eller eller kost ska se ut är något jag vill hjälpa dig med, genom våran kommunikation strävar vi efter att tillsammans komma fram till vad som är nycklarna för att din träning och hälsa ska bli så bra som möjligt. 

bottom of page